We zijn van oudsher een ondernemend land.

Klein, maar moedig. Laten we het maar gewoon zeggen. Dat is geen opschepperij, onze geschiedenis bewijst het. Iedereen weet
waarom de “gouden eeuw” van goud was. Dat kwam door onze handelsgeest, ons ondernemerschap en ons lef. Dat laatste is
zeker niet te onderschatten: want wie iets wil bereiken, moet risico’s nemen.
Iets nieuws doen. Iets waar misschien niemand iets in ziet, maar u wel.
Dat geldt voor alles. Voor de kunst, voor de sport, voor de liefde. Maar zeker voor ondernemen. Ondernemen is risico’s nemen en
Nederland is groot geworden door risico’s te nemen.
Toch is het de vraag of we dat niet een beetje zijn kwijtgeraakt. Want bijna nergens ter wereld is de verzekeringsdichtheid zo hoog als in Nederland.
We verzekeren ons het liefst tegen elk denkbaar onheil. Daar zijn we misschien wel een beetje in doorgeslagen. En dat is jammer. Wij geloven er niet in om alles maar te verzekeren. Wij geloven in een grondige afweging van alle risico’s en de mogelijke (financiële) gevolgen ervan. Zodat u er zeker van bent dat u alleen die risico’s verzekert die u niet wilt of kunt lopen. Verzekeren, je kunt er niet omheen, omdat u als ondernemer vooruit wilt.

Materiële voorzieningen

Brandverzekeringen in uitgebreide vorm voor

- Opstallen
- Bedrijfsruimten
- Loodsen
- Hallen en hun inhoud als goederen en kantoorinventarissen
- De apparatuur en voorraden in de opslag
- Eigenlijk voor alles wat kan branden

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

- Bedrijfsaansprakelijkheid
- Werkgeversaansprakelijkheid
- Productaansprakelijkheid
- Bestuurders- en toezichthouders-aansprakelijkheid
- Beroepsaansprakelijkheid
- Aansprakelijkheid voor vaar- en motor-rijtuigen en werkmateriaal

Transportverzekering

Transportverzekering

- Voor vervoer van goederen
- Monsters
- Gereedschappen
- Apparatuur, kortom van alles wat meegaat op weg naar uw klanten of juist terug naar de zaak

Pensioenvoorziening

Pensioenvoorziening

- Collectief of individueel
- Ouderdoms-, partner- en wezenpensioen
- Arbeidsongeschiktheidspensioen aanvullend op WIA/WGA

Reisverzekeringen

Verzekerde rubrieken:

- Bagage
- Ongevallen
- Medische kosten
- Repatriëring
- Annulering

Ziekteverzuim

(ziekte) Verzuimverzekering

Inclusief:
- Verzuimmanagement
- Verzuimrapportage
- ARBO-dienstverlening
- Re-integratiekosten
- Wet verbetering Poortwachter
- Plan van aanpak WIA-UWV

Alles rond ziekteverzuim wordt voor u gedaan

WIA en WGA gerelateerde verzekeringen

WIA en WGA gerelateerde verzekeringen

- Verzekeren of is eigen risicodrager
voordeliger voor u?
- excedentverzekering
- aanvullende uitkeringe

Contact

brandverzekeringen in uitgebreide vorm voor

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen
Contact

Zorgverzekeringen

Particuliere zorgverzekering:

Klik en bekijk de particuliere zorgverzekering.

Rekenmodule

Klik hier en bekijk de rekenmodule

Collectieve zorgverzekering/MKB

Klik en bekijk de collectieve /MKB zorgverzekering.