Binnen de sector PodiumKunsten | Kunst & CultuuR beheren we alle ​werkgevers- en ondernemersvoorzieningen:

Materiële voorzieningen

Brandverzekeringen in uitgebreide vorm voor:

- Opstallen
- Goederen
- Kantoorinventarissen
- Decors in de opslag
- Voorraden publiciteit en promotiematerialen
- Eigenlijk voor alles dat kan branden

Aansprakelijkheid:

Bedrijfsschade Aansprakelijkheid:

- Bedrijfsaansprakelijkheid
- Werkgeveraansprakelijkheid
- Productaansprakelijkheid
- Vermogensschade/ bestuurders- en toezichthouders-aansprakelijkheid
- Motorrijtuigen/werkmateriaal

Transportverzekering

Transportverzekering:

Voor vervoer van decorstukken, rekwisieten, licht- en geluidsapparatuur, instrumenten, kortom voor alles wat meegaat op tournee

Evenementenannulering:

Evenementenannulering

Voor het afgelasten van voorstellingen en performances door o.a. uitval acteurs, niet beschikbaar zijn locatie, wettelijke bepalingen etc.

Reisverzekeringen

Reisverzekeringen:

(zakelijk) voor crew en cast tijdens (buitenlandse) tournees

Ziekteverzuimverzekering

(ziekte) Verzuimverzekering:

Inclusief:
- Verzuimmanagement
- Verzuimrapportage
- ARBO-dienstverlening
- Re-integratiekosten
- Wet verbetering Poortwachter
- Plan van aanpak WIA-UWV
- Alles rond ziekteverzuim wordt voor u gedaan

WIA en WGA gerelateerde verzekeringen

WIA en WGA gerelateerde verzekeringen:

- Verzekeren of is eigen risicodrager voordeliger voor u?
- Excedentverzekering
- Aanvullende uitkeringe

Pensioenvoorziening

Pensioenvoorziening:

- Ouderdomspensioen
- Nabestaandenpensioen
- Wezenpensioen
- Arbeidsongeschiktheidspensioen
- premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
- Collectief of individueel
- Ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Contact

Contact

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen
Contact